Aqua Robur Technologies

Flexibla IoT-lösningar för att ge dig full koll på ditt vatten

Ta kontroll över ditt vattennät med den kraftfulla IoT-tekniken Fenix Hub. Vi hjälper dig att samla data från alla typer av vattenledningar så du kan ta bättre beslut och lösa små problem innan de blir stora.

Hur fungerar det?
How it works

Vad vi kan hjälpa dig med

Med vatten i tankarna

Vi vill att det ska vara enkelt att få överblick över VA-systemet, oavsett om det handlar om att få koll på dricksvattenläckage, tillskottsvatten eller nödutsläppt avloppsvatten. Därför levererar vi både hård- och mjukvarulösningar som är enkla att installera och använda. Våra övervakningslösningar kan hämta data från alla delar av nätverket, även i områden där det saknas elektricitet eller fiberanslutning.

Vattendistribution

Samla realtidsdata för att mäta vattenförluster, hitta läckor och optimera ditt ledningssystem.

Grundvatten

Skydda dina värdefulla grundvattentillgångar samtidigt som du reducerar arbetsbördan för hårt belastade tekniker.

Spillvatten och dagvatten

Flexibel övervakning av bräddning samt flöden på spillvatten- och dagvattennäten med hjälp av enkel "Plug & Play-installation".

Övrigt

Övervaka dina fjärrvärmenät eller industriprocesser med flexibla och användarvänliga IoT-lösningar.

Den prisbelönta lösningen

Fenix Hub-tekniken har vunnit flera priser för sin utformning. Bland annat Europeiska Unionens pris inom Horizon 2020 som bästa lösning för vattennätsövervakning utan behov av extern strömkälla.

Hårdvaran

Att samla in data har aldrig varit enklare. Fenix Hub är en sensornod med flexibilitet i världsklass. Samla in data från valfri sensor för valfritt mätbehov, var som helst. Enheten finns i flera versioner för att ge dig optimal prestanda även när konventionell strömförsörjning inte finns tillgänglig.

Enheten kan t.ex. strömförsörjas av vattenflöden dina ledningar med den revolutionerande turbinen D100 eller med hjälp av en solcell.

IoT-data på ditt sätt

Du bestämmer hur du vill hantera dina data på det sätt som passar dig. Visualisera och analysera mätdata i Aqua Roburs web-baserade IoT-Portal. Exportera data till dina befintliga system för övervakning eller beslutsstöd t.ex. SCADA-system, eller kombinera flera för optimalt stöd i ert arbete.

Kommmunikationen

Fenix Hub använder de effektiva och säkra IoT-protokollen Narrow-Band IoT eller LTE-M. Det ger dig möjligheten att mäta och övervaka även i tuffa miljöer som brunnar, utan dyr tillpassning.

Från koncept till utförande

Få ut mer värde för varje installation, från idé till komplett installation. 

Read more about our reference installations

Testimonials

Read more success stories from our current clients

Fenix Hub

Vad får du ut?

Fenix Hub gör det möjligt för dig att göra mer med mindre resurser. Med en snabb och kostnadseffektiv installation kan du enkelt få den data du behöver för att övervaka och hantera dina tillgångar. 

Var proaktiv

Mer och bättre data ger dig möjligheten att förhindra att små problem blir stora problem genom att upptäcka dem i ett tidigt stadie.

Förhindra stopp

Säkra dina processer genom att få tidiga indikationer och larm om något är fel.

Reducera kostnader

Genom att snabbare hitta läckor och reducera mängden tillskottsvatten kan du spara kostnaden för produktion och rening av vatten.

Ta bättre beslut

Använd data för att ta bättre beslut och undvik insatser som blir kostsamma på sätt som traditionella metoder inte kan förutse.

Skydda dina tillgångar

Lär dig mer om status på dina värdefulla tillgångar genom att addera uppmätt data till modeller och den beräknade avskrivningen.

Spara tid

Reducera arbetsbördan för tekniker och frigör värdefull tid.

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu för hjälp med en kostnadsfri analys av ditt system och låt oss visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.