Water Distribution (Sv) - Aqua Robur Technologies

Vattendistribution

Att drifta ett vattendistributionsnätverk är en komplicerad uppgift som innefattar en rad utmaningar. Vattenläckor är en av dem och är ett problem som är kopplad till en rad kostnader, vilka inte bara drabbar VA-bolag utan även samhället i sin helhet. Dessa kostnader som är både direkta och indirekta påverkar VA-bolag i alla faser ifrån planering till underhåll. Kostnaderna för läckage ökar med tiden som vattennätverken blir större och förnyelsetakten ligger under vad som krävs för upprätthålla den nuvarande standarden. 

Problemet

Genom att inte aktivt övervaka vattennätverk så slösar vi inte bara vår mest värdefull resurs genom onödigt höga läckage. För VA-bolag så är det höga direkta kostnader pga av läckage:

Men också indirekta kostnader:

Hur vi hjälper dig lösa det

En modern mätstrategi för vattennätverk kräver att du tar realtidsdata från alla delar av nätverket, även där du inte har tillgång till elektricitet eller kommunikation med fiber. 

Med Fenix Hub så är detta inte längre ett problem, du kan välja dem mest strategiska punkterna där du behöver mätning. Detta till en lägre kostnad än vad som krävs för installationer med fast elanslutning då man slipper dra fram elkablar och/eller fiberkablar.

Kombinera Fenix Hub 200 med vår D100-turbin och du får ett flexibelt trådlöst system som inte kräver vare sig el- eller fiber-anslutning. 

Systemet använder sig av dem framtidssäkra kommunikationsprotokollen Narrow-Band IoT, LTE-M and LoRa-WAN som möjliggör trådlöst kommunikation inifrån brunnar utan tillpassning av brunnslocken. 

Missa inte läckorna

Den revolutionerande turbinen D100 använder sig av  vattenflödet för utvinna energi för att lokalt kunna strömförsörja sensorer och möjliggöra kontinuerlig datakommunikation för att ge prestanda i paritet med installationer med fast elanslutning. Detta ger dig billigare och flexiblare installationer på dem platser där du behöver övervakning som mest. 

Uppkopplad tryckövervakning med Plug & Play-installation

Att övervaka ditt dricksvattennät har aldrig varit enklare. Med vårt nya mobila system för tryckmätning så kan du kontinuerligt övervaka trycket och se förändringar direkt i vår IoT Portal, ditt SCADA-system eller annan övervakningsplattform. 

Systemet använder befintliga accesspunkter till ledningsnätet vilket ger den mest kostnadseffektiva kontinuerliga övervakningen av ditt ledningsnät på marknaden. Med snabb och flexibel installation så kan du få mätning precis där du behöver det. 

Detta möjliggör att du kan:

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.