Övervakning bräddpunkter

Bräddning, vilket innebär utsläpp av orenat vatten i naturen vid kraftiga regn eller överbelastning, är en angelägen fråga med potentiellt skadliga miljöeffekter. Den ökande frekvensen av kraftiga regn och den osäkra förekomsten leder till fler bräddningar, vilket medför betydande kostnader, förlorat förtroende från allmänheten och potentiella påföljder om inte rapporteringskraven till myndigheterna uppfylls.

Därför utgör en effektiv övervakningslösning för bräddning ett värdefullt stöd för att hantera dessa utmaningar och underlätta efterlevnaden av de fastställda kraven.

Så här fungerar det

Installation

Sensorer och sensornoder placeras vid bräddpunkter inom ledningsnätet samt vid eller i närheten av reningsverk och pumpstationer. Installationen är enkel, kan göras från marknivå, och kräver ingen tillgång till fast elanslutning.

Datainsamling

Sensorerna samlar kontinuerligt in data om ledningsnätets status och eventuella bräddningar.

Dataöverföring

Insamlade data överförs säkert till molnet, vilket möjliggör realtidsövervakning och fjärråtkomst till informationen. NB-IoT/LTE-M eliminerar behovet av fiberanslutning.

Värdet för dig

Visualisering och analys

De insamlade data analyseras för att identifiera avvikelser som kan indikera bräddning. Data visas i IoT Portalens dashboards för att ge en helhetsbild av ledningsnätet.

Larm vid tröskelnivåer

Om vattennivån överskrider de inställda tröskelvärdena genererar systemet ett larm. Användare får aviseringar via e-post eller SMS, vilket gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder i realtid. Vidare ges en noggrant uppskattad volym bräddning som kan rapporteras till Länsstyrelsen i linje med lagkrav.

Rapportering

Alla data lagras. Informationen kan användas för att uppfylla miljökrav och rapportera händelser till myndigheter.

Produkter för bräddpunktsövervakning

Vi är din trygga och flexibla helhetsleverantör. Nedan är ett urval av produkter vid bräddpunktsövervakning.
Mjukvara

Export och integration

Exportera data till andra system eller för rapportering till myndigheter

Sensorer

Nivåsensor radar

Den senaste radartekniken för millimeternoggranna i nivåmätningar

Sensornoder

Fenix Hub Compact

Kom snabbt igång med dina mätningar med slimmade Fenix Hub Compact

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.