Strömförsörjning

T1

Genom att använda T1-turbinen kan energi utvinnas från flödet i vattenrören med minimal tryckförlust. Det ger flexibilitet att placera flödesmätare, trycksensorer och andra enheter där de behövs mest, utan att vara beroende av elektricitet eller behovet av batteribyte på avlägsna platser. Det möjliggör också skapandet av optimala zonindelade områden (DMA:er) för snabbare upptäckt och kvantifiering av läckor.

Ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att övervaka omfattande dricksvattennät och effektivt identifiera problemområden.

Minimal tryckförlust

0-0,13 bar

Världsunik

Energy Harvester

Strömförsörjande

Mjukvara och elektronik

Effektutgång
0-3 W Intelligent adaptiv laddningsalgoritm
Flödesindikation
Ja, puls
Kabellängd
3 m

Hårdvara

Driftintervall
0,2-2,0 m/s
Tryckklass
PN10
Driftvattentemperatur
Upp till +25°C
Material
Förzinkad rostfritt stål, POM, keramiska lager
Tryckfall
0,0-0,13 bar
Rördimension
DN100-DN400+
Vikt
7 kg

Utforska fler produkter

Sensorer

Regnmätare

Nederbördsmätare kan vara ett värdefullt komplement för bättre beslutsfattande och hantering av VA-systemet

Mjukvara

Export och integration

Exportera data till andra system eller för rapportering till myndigheter

Mjukvara

Visualisering och analys

Visualisera sensordata och hantera enheter på distans

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.