Tryck & flödesövervakning

Genom att övervaka tryck och flöde kan du upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser eller problem i systemet i realtid. Det gör det möjligt att förhindra läckage, optimera resursanvändningen och säkerställa att vattnet når konsumenterna med rätt tryck och volym. En noggrann mätning av tryck och flöde är helt enkelt grundläggande för att säkerställa en hållbar och pålitlig dricksvattenförsörjning.

Så här fungerar det

Installation

Sensorer och turbiner installeras i dricksvattenledningssystemet. Vår T2-turbin kan installeras utan driftstopp.

Strömförsörjning från turbinen

Våra turbiner genererar energi från vattenflödet och eliminerar behovet av extern strömförsörjning. T2-turbinen är dessutom utformad med inbyggda sensorer för att mäta tryck, flöde och temperatur.

Datainsamling

Sensorerna samlar kontinuerligt in data om ledningsnätets status.

Dataöverföring

Insamlade data överförs säkert till molnet, vilket möjliggör realtidsövervakning och fjärråtkomst till informationen. NB-IoT/LTE-M eliminerar behovet av fiberanslutning.

Värdet för dig

Visualisering och analys

De insamlade data visualiseras och kan analyseras för att övervaka och säkerställa att tryck och flöde ligger inom acceptabla gränser.

Underlag för åtgärder

Baserat på den information som samlas in och analyseras kan åtgärder snabbt sättas in vid behov.

Förbättringar och uppföljning

Genom att övervaka tryck och flöde kontinuerligt kan du identifiera mönster och områden där åtgärder krävs. Detta hjälper till att förbättra prestanda och minska förluster i dricksvattenledningarna.

Produkter för tryck- och flödesövervakning

Vi är din trygga och flexibla helhetsleverantör. Nedan är ett urval av produkter vid tryck- och flödesövervakning.
Mjukvara

Visualisering och analys

Visualisera sensordata och hantera enheter på distans

Sensornoder

Fenix Hub 200

Kraftfull IoT-enhet med multipla sensoringångar och intelligent laddning

Strömförsörjning

T1

Utvinn energi ur vattenflödet

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.