Utredning tillskottsvatten

Genom att installera nivå-, nederbörds-, flödes- och temperaturmätare på ledningarna kan vi effektivt utreda tillskottsvatten, vilket är det oavsiktliga intaget av vatten i VA-systemet. Denna metod erbjuder flera fördelar, inklusive möjligheten att optimera systemets prestanda och kapacitetsplanering.

Vår lösning innebär att genomföra tillskottsutredningar över en längre period för att inkludera påverkan från exempelvis byggprojekt och felkopplingar, snarare än att enbart förlita sig på tidsbaserade utvärderingar vid skyfall. Lösningen är anpassningsbar och oberoende av årstid, och syftar till att öka kontrollen över spillvattennätet samtidigt som reningsverkens resursanvändning minskar. En grundlig utredning av tillskottsvatten bidrar därmed till en effektivare och mer hållbar hantering av VA-systemet.

Så här fungerar det

Installation

Från den lägsta punkten på ledningsnätet närmast reningsverket delas området in i hanterbara zoner baserat på antal anslutningar. Nivån i varje zon mäts med en radarsensor. Mätningen ger en indikation av flöde under lågförbrukningsperiod i zonen och används för att jämföra med likvärdiga zoner för prioritering.

Datainsamling

Sensorerna samlar kontinuerligt in data om ledningsnätets status.

Dataöverföring

Insamlade data överförs säkert till molnet, vilket möjliggör realtidsövervakning och fjärråtkomst till informationen. NB-IoT/LTE-M eliminerar behovet av fiberanslutning.

Värdet för dig

Visualisering och analys

De insamlade data analyseras för att identifiera avvikelser eller situationer som kan indikera att tillskottsvatten har trängt in i ledningarna. Data visas i IoT Portalens dashboards för att ge en komplett bild av nätverket.

Larm vid tröskelnivåer

Om vattennivån överskrider de inställda tröskelvärdena genererar systemet ett larm. Användare får aviseringar via e-post eller SMS, vilket gör det möjligt att vidta snabba åtgärder i realtid.

Förbättring och förebyggande åtgärder

Genom att analysera insamlade data över tid får du en solid grund för att utreda var tillskottsvatten tränger in på ledningsnätet och därigenom möjligheten att förebygga och förbättra systemets prestanda.

Öka detaljnivån med fler mätmetoder

Användning av fler sensorer ökar precisionen och detaljnivån i analysen

1

Nivå och nederbörd

Visualisera nivå- och nederbördsdata i samma graf för identifiering av platser som direkt påverkas vid regn.

Beräkna volymen för att indikera den passerade vattenmängden.

Samla in data per timme, dag eller vecka för att kvantifiera nederbörden.

2

Nivå, nederbörd och temperatur

Upptäck temperaturvariationer i spillvattnet som kan indikera vatteninträngning.

Följ långsiktiga trender avseende nivå, nederbörd och temperaturdifferenser.

Visualisera genom att kombinera data från olika platser i en graf för enkel utredning av specifika områden.

3

Nivå, nederbörd, temperatur och flöde

Integrera sensordata från flödesmätare vid pumpstationer, mätarbrunnar eller reningsverk.

Analysera flöde/volym för specifika områden över tid eller för att övervaka vattenbalansen.

Identifiera volymskillnader för att snabbt utvärdera framsteg genom minskat tillskottsvatten.

Produkter för utredning tillskottsvatten

Vi är din trygga och flexibla helhetsleverantör. Nedan är ett urval av produkter vid utredning av tillskottsvatten.
Sensorer

Regnmätare

Nederbördsmätare kan vara ett värdefullt komplement för bättre beslutsfattande och hantering av VA-systemet

Mjukvara

Visualisering och analys

Visualisera sensordata och hantera enheter på distans

Sensornoder

Fenix Hub Compact

Kom snabbt igång med dina mätningar med slimmade Fenix Hub Compact

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.