Optimerad grundvattenmätning

Både för höga och för låga grundvattennivåer kan innebära problem i våra brunnar och vi förväntas se en ökad frekvens av dessa extremer i framtiden. För VA-bolag är det därför av yttersta vikt att säkerställa exakta data om grundvattennivåer. Platser där grundvattenreservoarer finns är ofta otillgängliga, och tidigare har begränsade möjligheter till trådlös kommunikation hindrat effektiv övervakning. Detta har resulterat i manuella mätningar, vilket inte bara är tidskrävande utan även hindrar VA-bolag från att samla in ovärderlig information för effektiva beslutsprocesser.

Genom kontinuerlig övervakning möjliggörs skapandet av prognoser, identifiering av orsakerna bakom nivåförändringar och minimering av risken för framtida problem.

Så här fungerar det

Installation

Sensorer och sensornoder installeras strategiskt vid områden där grundvattenmätning är avgörande. Denna process är enkel och kräver inte fast elanslutning, vilket ger enkelhet och flexibilitet i placeringen av sensorerna.

Datainsamling

Sensorerna samlar kontinuerligt in data om grundvattennivåerna, vilket ger en ständigt uppdaterad bild av situationen.

Dataöverföring

Insamlade data överförs säkert till molnet, vilket möjliggör realtidsövervakning och fjärråtkomst till informationen. NB-IoT/LTE-M eliminerar behovet av fiberanslutning.

Värdet för dig

Visualisering och analys

Data analyseras noggrant för att identifiera eventuella förändringar som kan indikera problem.

Larm vid tröskelnivåer

Om vattennivån överskrider de inställda tröskelvärdena genererar systemet ett larm. Användare får aviseringar via e-post eller SMS, vilket gör det möjligt att vidta snabba åtgärder i realtid.

Förbättring och förebyggande åtgärder

Genom att analysera insamlade data får du insikter om grundvattennivåerna och kan vidta åtgärder för att förebygga problem och optimera hanteringen av grundvattenresurserna.

Produkter för grundvattenmätning

Vi är din trygga och flexibla helhetsleverantör. Nedan är ett urval av produkter vid grundvattenmätning

Mjukvara

Visualisering och analys

Visualisera sensordata och hantera enheter på distans

Sensorer

Nivåsensor radar

Den senaste radartekniken för millimeternoggranna i nivåmätningar

Sensornoder

Fenix Hub Compact

Kom snabbt igång med dina mätningar med slimmade Fenix Hub Compact

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.