MTG – Kommuner i samverkan för VA i Mariestad, Töreboda, Gullspång

Kommunerna använder system från Aqua Robur Technologies i sitt spillvattennät för övervakning av bräddpunkter och tillskottsvattensökning..

De tre kommunerna hade behov av ett heltäckande system för övervakning av spillvattennätet i framför allt bräddpunkter utan tillgång till ström- och dataanslutning. Med hjälp av ett system med 20 batteridrivna Fenix Hub sensornoder från Aqua Robur Technologies AB, utrustade med ultrasoniska nivåsensorer som skickar mätdata till den web-baserade IoT Portal så har MTG nu ett system som övervakar bräddpunkter i de tre kommunerna. Systemet används även på dagvattnet för nivåmätning som jämförs med vattenståndet i Vänern.

Sensornoderna från Aqua Robur Technologies mäter och loggar nivå i spillvattenkanalerna och skickar mätdata regelbundet med hjälp av den kraftfulla NarrowBand-IoT-tekniken. Både mät- och sändningsintervall samt andra mät- och sensorspecifika parametrar är tack vare NB-IoT-tekniken konfigurerbara inifrån Aqua Roburs web-baserade IoT Portal. Detta tillåter stor flexibilitet i användandet av sensornoderna, vilket är ett av Aqua Robur Technologies ledord i all produkt- och tjänsteutveckling.

 – Från att ha gått från manuell avläsning av Hydromaxer (tyngd och flöte en gång i månaden där man varken kan se när eller hur mycket det bräddat) till att ha givare online med larmfunktion och mängdberäkning ger kontroll och spar tid, säger Fredrik Wallin, DUF ingenjör på MTG.

Tillsammans med MTG arbetar Aqua Robur Technologies kontinuerligt med att utveckla och förfina mätningarna i en ständig process, där nyutveckling av Fenix Hub-sensornoden och funktioner i IoT Portal bidrar till förbättring och effektivisering av MTG:s dagliga arbete. Från övervakning och larmfunktioner, till rapportering av bräddningar till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.