Härryda Kommun Vatten & Avfall utökar samarbetet med Aqua Robur Technologies AB

Förhöjda vattennivåer som upptäcks i realtid istället för efter flera dagar. Genom att installera nivågivare från Aqua Robur har Härryda kommun möjliggjort för snabbare åtgärder, förenklat arbetsförfarande och minskad miljöpåverkan av bräddat avloppsvatten – samtidigt sparar de arbetstid. 

Kontroller av vattennivåerna i Härryda kommuns spillvattennät utfördes tidigare visuellt genom att öppna brunnslock en gång i månaden. För att frångå den här typen av manuell hantering beslutade kommunens helägda VA-bolag Härryda Vatten och Avfall AB (HVAA) att upphandla teknik för automatisk kontroll av vattennivåer i brunnar. Snart fanns det en klar vinnare. 

 – Aqua Robur hade det bästa priset och den bästa lösningen, så det var ganska lätt att välja, säger Jonas Forsberg, drifttekniker för automation på Härryda Vatten och Avfall. 

Automatisk övervakning av strategiska punkter 

HVAA beställde ett tiotal nivågivare samt sensornoderna Fenix Hub 150 vilka ger problemfri automatisk nivåmätning genom flerårig batteritid, mjukvaruuppdateringar på distans och radiosignaler som når ut från antenner placerade under mark. 

Med hjälp av givarna kan vattennivåerna kontrolleras på distans, vilket gör det enkelt att upptäcka om avloppsvattnet är på väg att nödutsläppas – så kallad bräddning – vid exempelvis kraftigt regn eller tekniska fel. Givarna, som installerades under år 2021, placerades ut på strategiska ställen i spillvattennätet. 

– Vi har satt dem i brunnar som vi vill få bättre kontroll på av olika anledningar. På något ställe för att en eventuell bräddning hade inneburit stora konsekvenser, andra är platser där vi har haft problem sedan tidigare, säger Lena Gustafsson, driftchef på Härryda Vatten och Avfall. 

Snabba larm, snabba insatser 

Tidigare kunde problem som orsakar förhöjda vattennivåer och bräddning förbli oupptäckta i flera dagar. Med nivågivarna kan HVAA välja att mäta vattennivåerna i brunnarna varannan minut vid behov och skicka data till användaren upp till var femte minut, beroende på hur kritisk en mätpunkt är. Om inget avvikande registreras skickar sensornoden data till Aqua Roburs användarportal, IoT Portal, en gång per dygn. Skulle däremot vattenvolymen öka och nå en kritisk tröskelnivå skickas direkt ett larm till HVAA genom IoT Portalen. 

– Genom att upptäcka fel i ett tidigt skede kan vi göra snabba insatser. Då kan vi förhindra att det bräddar ut stora volymer avloppsvatten där det inte ska finnas, vilket gör att vi stoppar miljöpåverkan som övergödning. Det hjälper oss att förbättra vårt ledningssystem, säger Sara Egeljic, teknisk administratör på Härryda Vatten och Avfall. 

Sparar arbetstid och underlättar rapportskrivning 

Att HVAA slipper göra återkommande manuella kontroller av de sensorutrustade brunnarna gör att man sparar en hel del arbetstid som tidigare gick åt att köra runt. En annan tidsvinst är vid rapportering till myndigheter, vilket behöver göras så fort det uppstått ett stopp. 

– Tidigare fick vi uppskatta hur stor en bräddning var. Nu får vi noggranna siffror från IoT Portalen på hur mycket vatten som bräddat ut. Vi vet när något händer och hur länge det har pågått. Siffrorna från Aqua Roburs system kan vi använda när vi rapporterar till myndigheter, vilket spar arbetstid, säger Jonas Forsberg. 

Aqua Roburs IoT Portal är uppskattad av medarbetarna på Härryda Vatten och Avfall. 

– Portalen är bra, den presenterar tydligt informationen och ger en översikt av nivåer och flöden. Om man bläddrar bakåt så ser man tydligt var vi har fått larm och vid vilken tidpunkt. Det gör det lätt att se de bräddade volymerna för en viss tidsperiod, så att man får en totalvolym. 

Spårar inläckage 

Förutom ren övervakning och sparad arbetstid finns det ytterligare fördelar med Aqua Roburs system. I stället för att ha alla nivågivare fast installerade i spillvattennätet har HVAA till exempel valt att spara några för att spåra och lokalisera inläckage. 

– Om vi misstänker ett inläckage kan vi placera en enhet uppströms och sedan jobba oss vidare för att hitta var inläckaget kommer ifrån. När vi gör det får nivågivarna sitta i några veckor för att fånga in värden såsom nederbördsmängder. På så sätt kan vi se hur systemet beter sig och hitta var inläckaget sker, säger Sara Egeljic. 

Skulle ni rekommendera Aqua Robur åt någon annan? 

– Ja. Aqua Robur har bra produkter och en jättebra support som snabbt ger hjälp om man behöver det. De kommer gärna ut och diskuterar fram lösningar så att vi ska bli så nöjda som möjligt, säger Sara Egelijc, och får medhåll av sina kollegor: 

– Aqua Robur är väldigt bra på att arbeta med förbättringar – det gillar vi, säger Jonas Forsberg. 

– Det är ett spännande och nytänkande företag med stort intresse för kunden. Aqua Robur är väldigt lyhörda för vad kunderna tycker och uppriktigt intresserade av förbättringsförslag. Vi har ett stort förtroende för deras kompetens, säger Lena Gustafsson. 

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.