Effektiv flödesmätning och övervakning i Säffle-Åmål

”Som VA-bolag är det vår uppgift att säkerställa en smidig vattenförsörjning till alla abonnenter i Säffle, inklusive näringslivet. När vi stod inför behovet av att noggrant mäta flödet till en industrianläggning visste vi att vi behövde en innovativ lösning för att göra arbetet effektivt. Med ett framgångsrikt samarbete med Aqua Robur Technologies som grund var det självklart att vi vände oss till dem för att lösa vår utmaning.

Tillsammans med Aqua Robur Technologies skapade vi en komplett systemlösning som består av två mätarbrunnar utrustade med en utvändig bypass som underlättar underhållet och ger oss ökad flexibilitet. Inuti brunnarna installerades Siemens MAG flödesmätare och kommunikationsenheten Fenix Hub, vilket möjliggör trådlös dataöverföring via mobilnätet. Lösningen kommer att drivas av Aqua Roburs T2 turbin som effektivt drar nytta av vattenflödet som enda energikälla. Hela systemet levererades inför ett installationsfönster på en vecka då industrin var stängd för underhåll. Mätbrunnarna är viktiga för att säkerställa leverans av vatten till en av våra stora kunder och ger oss nu kontinuerliga flödesdata i realtid.

Med hjälp av Fenix Hub-systemet täcker vi alla våra viktigaste VA-applikationsområden, inklusive flödesmätning, nivåövervakning, bräddpunktsövervakning och mer. Den här lösningen stärker vår förmåga att effektivt hantera våra vattenresurser och underlättar i arbetet mot en hållbar vattenförsörjning i framtiden.”

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.