Botkyrka kommun tar steg mot hållbar dagvattenhantering: utreder tillskottsvatten för att möta utmaningar

Botkyrka kommun står inför utmaningar med en åldrande infrastruktur och tillskottsvatten. I en tid av föränderliga förhållanden krävs initiativ för att möta framtida behov. Genom investeringar i övervakningslösningar, såsom utredning av tillskottsvatten, strävar kommunen efter att samla in tillförlitliga data för att effektivt prioritera resurserna och maximera nytta för invånarna.

Tidigare har invånarnas klagomål varit den primära indikatorn för problem på ledningsnätet. Nu krävs en mer proaktiv strategi för att förutse och förebygga potentiella problem. 

VA-ingenjören Ali Luay understryker vikten av att använda kommunens resurser effektivt, särskilt med tanke på att budgeten inte alltid täcker alla nödvändiga åtgärder. Genom investeringar i innovativa övervakningslösningar öppnas nya möjligheter att samla in data och fatta välgrundade beslut för invånarnas bästa. 

"Det innebär att vi kan göra rätt prioriteringar och investera pengarna där de ger störst värde. Det är viktigt att kommuninvånarnas VA-taxa används till maximal nytta.”

Genom kontinuerlig övervakning och analys av data kommer Botkyrka kommun att kunna identifiera problemområden och fatta strategiska beslut för framtiden. Målet är att skapa ett mer motståndskraftigt ledningsnät där tillskottsvatten minimeras och kommande åtgärder prioriteras effektivt. Med en smidig installationsprocess och tillförlig datainsamling är Botkyrka kommun fast beslutna att göra betydande framsteg inom dagvattenhantering. 

"Vi övervägde olika sätt att göra detta, men många mätare är krångliga att installera. När Aqua Robur presenterade sin helhetslösning var det självklart för oss att det var den rätta vägen att gå. Det är en så enkel och bra lösning. Glasklart."

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.