Aqua Robur Technologies utser Malthe Winje Automasjon som samarbetspartner i Norge

Nytt samarbete ska höja VA-övervakningen i Norge

Norge har satt höga miljöstandarder och sätter en stark betoning på vattenkvalitet, vilket innebär att VA-systemet måste uppfylla strikta krav på hållbarhet och prestanda. Landet står inför liknande utmaningar som Sverige när det gäller vattenläckage och behovet av att modernisera VA-infrastrukturen. Robert Andersson, Chief Commercial Officer på Aqua Robur Technologies, kommenterar samarbetet och säger: ”Med Malthe Winjes betydande position inom VA-sektorn i Norge ser vi fram emot att tillsammans leverera en omfattande IoT-övervakningslösning för ledningsnät som kan uppfylla dessa krav.”

Fredrik Bamrsud, Driftschef och Avdelningschef VA på Malthe Winje Automasjon, delar entusiasmen: ”MWA har många års erfarenhet som leverantör av SCADA/driftskontrollsystem, automationsprodukter och fältutrustning. Med de här avtalet blir vi en mer komplett leverantör för systemintegratörer och slutanvändare inom VA-sektorn i norska kommuner. Sensorena och IoT-lösningarna som Aqua Robur har utvecklat är speciellt anpassade för dessa applikationer och öppnar upp för bred installation. Det här blir ett mycket spännande komplement och samarbete som vi börjar marknadsföra omedelbart på kommande VA-mässor och på vår Teknologidag i november.”

Partnerskapet mellan Aqua Robur och MWA syftar till att erbjuda VA-sektorn i Norge kostnadseffektiva och högpresterande lösningar som kan möta landets högt ställda krav genom ökad kontroll och noggrannhet i övervakningen av bräddpunkter, tillskottsvatten och läckage på dricksvattenledningar.

För mer information om Malthe Winje Gruppen, se www.mwg.no

Besöksadress

Aqua Robur Technologies AB

Falkenbergsgatan 3, Hiss A, våning 6

412 85 Göteborg
Sweden

Karriär

Intresserad av en karriär inom Aqua Robur Technologies?

careers@aquarobur.com

© Copyright 2024, Aqua Robur Technologies AB. All rights reserved.