Sewers (Sv) - Aqua Robur Technologies

Spill- och dagvatten

Hårdare krav från tillsynsmyndigheter, kostnader för tillskottsvatten och extrema väderevent driver utvecklingen för bättre bevakning spill- och dagvattennäten. Genom att monitorera dessa ledningsnät med hjälp av Aqua Roburs Plug & Play-lösningar så kan du på ett smidigt sätt få på plats ett system som ger ovärderlig data för att komma tillrätta med dessa problem, klara miljökrav och minska dina kostnader för rening av spillvatten.

Problemet

För många VA-bolag så är kring 2/3 av vattnet som kommer till reningsverken tillskottsvatten. Detta ökar inte bara dem operativa kostnaderna men riskerar också att leda till högre kostnader i framtiden om detta leder till att man bygger ut sin reningskapacitet i onödan. 

Ett annat problem med tillskottsvatten från felkopplingar är att stora mängder sand och andra partiklar som kommer in i spillvattennätet sliter ner ledningarna, decennier innan dem är tänkta att ersättas.  

Omvänt, så släpps stora mängder spillvatten ut i naturen, där VA-bolagen ofta är ovetande om omfattningen av problemet och var insatser bör göras för att reducera hälso- och miljörisker. 

 

Hur minskar du problemen?

Genom att mäta vattennivån i strategiska punkter med  precisa beröringsfria nivåmätningar så får du en god överblick av flödena i ditt vattennätverk och var du ska rikta dina insatser för att få bukt med bland annat tillskottsvatten och bräddningar. 

Aqua Roburs Fenix Hub möjliggör automatiserade beräkningar av volymflöden av spill- och dagvatten

Den bästa delen. Systemet är mycket enkelt att installera och kräver ingen komplex tillpassning i form av byte av brunnslock eller tillgång till fast elanslutning. 

Kontaktlös och vattentät

Vår nivågivare LS-7389 är en underhållsfri sensor då den inte är i kontakt med vattnet. Komponenterna för sensorn och Fenix Huben är klassade IP67. 

Energieffektiv

Fenix Hub är otroligt strömsnål och har mycket god batteritid i förhållande till den höga prestandan. Batterilivslängd är beroende på vilken prestanda du behöver och beroende av sensor- och sändningsintervall. För att spara batterier så kan du använda dig av vårt ”Sleep-mode” där enheterna mäter och skickar tätare då en tröskel överskrids. Batteribyten är enkla och tar bara några minuter.  

Läs mer

Missa inget viktigt

Tack vare Aqua Roburs larmfunktion kan du agera snabbt när du behöver det. 

Du bestämmer när system skall skicka larm och när det är viktigt att få information.  T.ex. så kan larm skickas när en tröskel överskrids eller när det är nära att det bräddar.

Läs mer

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.