Groundwater (Sv) - Aqua Robur Technologies

Grundvatten

Grundvatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, vilken miljarder människor förlitar sig på för sitt dricksvatten.   

I takt med klimatförändringarna så blir det allt viktigare att få full kontroll över tillgänglighet på våra grundvattenresurser. 

Med kontinuerlig övervakning så kan du göra bättre prognoser av tillgängligheten av denna essensiella råvara samt förstå vad som orsakar förändringar i grundvattennivåerna och bättre förstå vad du kan göra för att minska risken för att detta inträffar.

Problemet

När grundvattennivåerna i många reservoarer är lägre än normalt är det kritiskt för VA-bolag att få mer data om sina vattennivåer. 

Många grundvattenreservoarer är otillgängliga och möjligheterna av att använda sig av trådlöst kommunikation har varit begränsade.

Detta gör att det finns många platser som fortfarande är obevakade, där tekniker spenderar mycket av sin värdefulla tid på att göra enkla manuella mätningar samtidigt som VA-bolag missar mycket värdefull information som möjliggör ett bättre beslutsfattande.

Hur vi hjälper dig lösa problemet

Aqua Robur erbjuder en ”Plug & Play”-lösning som fungerar i stort sett överallt i Sverige tack vare den framtidssäkra tekniken Narrow-Band IoT. Detta gör att den kan installeras snabbt och enkelt var som helst utan tillpassning eller installation av egna master.

Tekniken ger dig tillgång mycket mer information om statusen på era grundvattenreservoarer vilket möjliggör att du kan ta mycket bättre beslut samtidigt som tekniker istället för mätning kan fokusera på att lösa viktiga problem som vattenläckage och preventivt underhåll. 

För VA-bolag som har sina grundvattenreservoarer spridda över ett stort område så är det en investering som betalar av sig snabbt. 

Systemet är kompatibelt med flera av dina befintliga system och går att integrera med ert SCADA-system eller länka från era GIS-plattformar.

 

Mät varsomhelst

Den moderna och framtidssäkra tekniken Narrow-Band IoT ger dig möjligheten att mäta även på dem mest svårtillgängliga platserna i många år utan underhåll eller batteribyten.

Få en lokal väderstation

Varje enhet fungerar också som en liten väderstation, där lufttemperatur och lufttryck mäts. Du kan även kombinera med regnsensorer för att bättre förstå sambandet mellan nederbörd och grundvattennivåer.

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.