Nyheter & Projekt från Aqua Robur Technologies AB

Nyheter & projekt

Aqua Roburs teknik används för mätning och övervakning av ledningsnätet hos cirka 60 energibolag och förvaltningar i Sverige

Aqua Robur Technologies utser Malthe Winje Automasjon som samarbetspartner i Norge

Nytt samarbete ska höja VA-övervakningen i Norge

Norge har satt höga miljöstandarder och sätter en stark betoning på vattenkvalitet, vilket innebär att VA-systemet måste uppfylla strikta krav på hållbarhet och prestanda. Landet står inför liknande utmaningar som Sverige när det gäller vattenläckage och behovet av att modernisera VA-infrastrukturen. Robert Andersson, Chief Commercial Officer på Aqua Robur Technologies, kommenterar samarbetet och säger: ”Med Malthe Winjes betydande position inom VA-sektorn i Norge ser vi fram emot att tillsammans leverera en omfattande IoT-övervakningslösning för ledningsnät som kan uppfylla dessa krav.”

Fredrik Bamrsud, Driftschef och Avdelningschef VA på Malthe Winje Automasjon, delar entusiasmen: ”MWA har många års erfarenhet som leverantör av SCADA/driftskontrollsystem, automationsprodukter och fältutrustning. Med de här avtalet blir vi en mer komplett leverantör för systemintegratörer och slutanvändare inom VA-sektorn i norska kommuner. Sensorena och IoT-lösningarna som Aqua Robur har utvecklat är speciellt anpassade för dessa applikationer och öppnar upp för bred installation. Det här blir ett mycket spännande komplement och samarbete som vi börjar marknadsföra omedelbart på kommande VA-mässor och på vår Teknologidag i november.”

Partnerskapet mellan Aqua Robur och MWA syftar till att erbjuda VA-sektorn i Norge kostnadseffektiva och högpresterande lösningar som kan möta landets högt ställda krav genom ökad kontroll och noggrannhet i övervakningen av bräddpunkter, tillskottsvatten och läckage på dricksvattenledningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Wicén
CEO
+46 709 72 46 69
niklas.wicen@aquarobur.com

För mer information om Malthe Winje Gruppen, se www.mwg.no

Chalmers Ventures-bolaget Aqua Robur Technologies tillförs 16 miljoner kronor 

Aqua Robur har genomfört en nyemission på 16 miljoner kronor. Nyemissionen ska användas till att finansiera Aqua Roburs internationella tillväxtsatsning. Nyemissionen garanteras av Chalmers Venture tillsammans med Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, GAEU Ventures, Almi Invest och Latour Future Solutions. 

 

Nyemissionen är Aqua Roburs tredje finansieringsrunda. Chalmers Ventures har varit med från starten 2018. 

Potentialen i Aqua Robur är enorm. Dels i den nytta som bolaget innebär på ett globalt problem. Dels i den kommersiella potential som bolagets lösning har, säger Sara Wallin, vd på Chalmers Ventures. 

Det är en stark uppställning av investerare som pekar på potentialen i affären. Tillförlitlig vattenhantering och vattenkvalitet får en allt större betydelse vilket ökar behoven och efterfrågan på Aqua Roburs lösningar, säger Björn Westman, Investment Director på Chalmers Ventures.  

 

Gör stor nytta 

– Just nu är bolaget mitt i en tillväxtorienterad fas. Sedan tidigare har bolaget cirka 60 av de cirka 300 kommunala VA-bolag (bolag för vatten och avlopp) som finns i Sverige.  

Det är en perfekt grund att utgå från. Kundbehovet är validerat, vi har en produkt som fungerar i en skalbar affärsmodell. Nu tar vi oss internationellt, säger vd Niklas Wicén. 

I ett första skede är blickarna riktade mot ett antal europeiska länder samt Mellanöstern, där första installationerna kommer ske inom kort. 

Vi gör som mest nytta där problemen kopplade till vatten är så stora som möjligt. Klimatförändringar ger ökad vattenbrist och energikostnaderna för att driva runt vattennäten stiger. Det innebär att behoven ökar för att övervaka ledningsnäten. 

I genomsnitt läcker 20 procent av allt dricksvatten som produceras i Sverige bort i ledningsnäten. Internationellt är den siffran mellan 15 och 50 procent. 

Stockholm, Seoul, Toronto spelar ingen roll. Ingen vill slösa på vårt viktigaste livsmedel. Det ger oss möjlighet att rikta oss mot en helt global marknad. 

Tillväxten innebär också introduktion mot fjärrvärmesektorn. 

 

 Kunder kan fatta rätt beslut 

Den patenterade grundtekniken innebär att Aqua Robur mäter viktiga parametrar för olika platser i vattenledningsnäten. Signalerna hanteras trådlöst till en tjänst där kunderna, som är kommunala VA-bolag, loggar in och får visualiserade analyser och insikter om vad som händer i ledningsnäten. Det är data som de kan ha som underlag för att agera rätt. 

Våra kunder går från att vara reaktiva, när de märker att vatten läcker upp från marken, till en digitaliserad proaktiv approach, säger Niklas Wicén. 

En stor fördel, med tanke på att ledningssystemen ofta är mycket långa, är att Aqua Roburs teknik utnyttjar flödet i dricksvattnet för att strömförsörja sensorerna. Det innebär att det inte behöv några fasta elinstallationer eller miljö- och arbetskrävande batteribyten på de punkter man vill övervaka. 

VA-bolagen har även nät för spillvatten, dagvatten, fjärrvärme eller fjärrkyla. Även här digitaliserar Aqua Robur, där funktionen mot kund blir densamma: enkelt visualiserade data som ger insikter att fatta beslut från. 

Det är just nu en mycket snabb tillväxt på marknaden. Digitalisering som innebär att man vill fatta beslut på data, inte gissningar. Här fyller vår övervakningslösning ett stort globalt behov, säger Niklas Wicén. 

 

Kontakt 

Niklas Wicén, Aqua Robur Technologies, +46 709 72 46 69 

Sara Wallin, Chalmers Ventures, ‭+46 706 37 43 00‬ 

Björn Westman, Chalmers Ventures, +46 70-640 90 96 

Härryda Vatten och Avfall

Kostnadseffektiv och säker övervakning av vattennätet

Förhöjda vattennivåer som upptäcks i realtid i stället för efter flera dagar. Genom att installera nivågivare från Aqua Robur har Härryda kommun möjliggjort för snabbare åtgärder, förenklat arbetsförfarande och minskad miljöpåverkan av bräddat avloppsvatten – samtidigt sparar de arbetstid. 

Kontroller av vattennivåerna i Härryda kommuns spillvattennät utfördes tidigare visuellt genom att öppna brunnslock en gång i månaden. För att frångå den här typen av manuell hantering beslutade kommunens helägda VA-bolag Härryda Vatten och Avfall AB (HVAA) att upphandla teknik för automatisk kontroll av vattennivåer i brunnar. Snart fanns det en klar vinnare.

– Aqua Robur hade det bästa priset och den bästa lösningen, så det var ganska lätt att välja, säger Jonas Forsberg, drifttekniker för automation på Härryda Vatten och Avfall.

Automatisk övervakning av strategiska punkter

HVAA beställde ett tiotal nivågivare samt sensornoderna Fenix Hub 150 vilka ger problemfri automatisk nivåmätning genom flerårig batteritid, mjukvaruuppdateringar på distans och radiosignaler som når ut från antenner placerade under mark.

Med hjälp av givarna kan vattennivåerna kontrolleras på distans, vilket gör det enkelt att upptäcka om avloppsvattnet är på väg att nödutsläppas – så kallad bräddning – vid exempelvis kraftigt regn eller tekniska fel. Givarna, som installerades under år 2021, placerades ut på strategiska ställen i spillvattennätet.

– Vi har satt dem i brunnar som vi vill få bättre kontroll på av olika anledningar. På något ställe för att en eventuell bräddning hade inneburit stora konsekvenser, andra är platser där vi har haft problem sedan tidigare, säger Lena Gustafsson, driftchef på Härryda Vatten och Avfall.

– Genom att upptäcka fel i ett tidigt skede kan vi göra snabba insatser. Då kan vi förhindra att det bräddar ut stora volymer avloppsvatten där det inte ska finnas, vilket gör att vi stoppar miljöpåverkan som övergödning. Det hjälper oss att förbättra vårt ledningssystem, säger Sara Egeljic, teknisk administratör på Härryda Vatten och Avfall.

Sparar arbetstid och underlättar rapportskrivning

Att HVAA slipper göra återkommande manuella kontroller av de sensorutrustade brunnarna gör att man sparar en hel del arbetstid som tidigare gick åt att köra runt. En annan tidsvinst är vid rapportering till myndigheter, vilket behöver göras så fort det uppstått ett stopp.

– Tidigare fick vi uppskatta hur stor en bräddning var. Nu får vi noggranna siffror från IoT Portalen på hur mycket vatten som bräddat ut. Vi vet när något händer och hur länge det har pågått. Siffrorna från Aqua Roburs system kan vi använda när vi rapporterar till myndigheter, vilket spar arbetstid, säger Jonas Forsberg. 

Aqua Roburs IoT Portal är uppskattad av medarbetarna på Härryda Vatten och Avfall.

– Portalen är bra, den presenterar tydligt informationen och ger en översikt av nivåer och flöden. Om man bläddrar bakåt så ser man tydligt var vi har fått larm och vid vilken tidpunkt. Det gör det lätt att se de bräddade volymerna för en viss tidsperiod, så att man får en totalvolym.

Spårar inläckage

Förutom ren övervakning och sparad arbetstid finns det ytterligare fördelar med Aqua Roburs system. I stället för att ha alla nivågivare fast installerade i spillvattennätet har HVAA till exempel valt att spara några för att spåra och lokalisera inläckage.

– Om vi misstänker ett inläckage kan vi placera en enhet uppströms och sedan jobba oss vidare för att hitta var inläckaget kommer ifrån. När vi gör det får nivågivarna sitta i några veckor för att fånga in värden såsom nederbördsmängder. På så sätt kan vi se hur systemet beter sig och hitta var inläckaget sker, säger Sara Egeljic.

Skulle ni rekommendera Aqua Robur åt någon annan?

– Ja. Aqua Robur har bra produkter och en jättebra support som snabbt ger hjälp om man behöver det. De kommer gärna ut och diskuterar fram lösningar så att vi ska bli så nöjda som möjligt, säger Sara Egelijc, och får medhåll av sina kollegor:

– Aqua Robur är väldigt bra på att arbeta med förbättringar – det gillar vi, säger Jonas Forsberg.

– Det är ett spännande och nytänkande företag med stort intresse för kunden. Aqua Robur är väldigt lyhörda för vad kunderna tycker och uppriktigt intresserade av förbättringsförslag. Vi har ett stort förtroende för deras kompetens, säger Lena Gustafsson.

MTG – Kommuner i samverkan för VA i Mariestad, Töreboda, Gullspång – Använder system från Aqua Robur Technologies i sitt spillvattennät för övervakning av bräddpunkter och tillskottsvattensökning

De tre kommunerna hade behov av ett heltäckande system för övervakning av spillvattennätet i framför allt bräddpunkter utan tillgång till ström- och dataanslutning. Med hjälp av ett system med 20 batteridrivna Fenix Hub sensornoder från Aqua Robur Technologies AB, utrustade med ultrasoniska nivåsensorer som skickar mätdata till den web-baserade IoT Portal så har MTG nu ett system som övervakar bräddpunkter i de tre kommunerna. Systemet används även på dagvattnet för nivåmätning som jämförs med vattenståndet i Vänern.

Sensornoderna från Aqua Robur Technologies mäter och loggar nivå i spillvattenkanalerna och skickar mätdata regelbundet med hjälp av den kraftfulla NarrowBand-IoT-tekniken. Både mät- och sändningsintervall samt andra mät- och sensorspecifika parametrar är tack vare NB-IoT-tekniken konfigurerbara inifrån Aqua Roburs web-baserade IoT Portal. Detta tillåter stor flexibilitet i användandet av sensornoderna, vilket är ett av Aqua Robur Technologies ledord i all produkt- och tjänsteutveckling.

Fredrik Wallin, DUF ingenjör på MTG kommenterar: – ”Från att ha gått från manuell avläsning av Hydromaxer (tyngd och flöte en gång i månaden där man varken kan se när eller hur mycket det bräddat) till att ha givare online med larmfunktion och mängdberäkning ger kontroll och spar tid.”

Tillsammans med MTG arbetar Aqua Robur Technologies kontinuerligt med att utveckla och förfina mätningarna i en ständig process, där nyutveckling av Fenix Hub-sensornoden och funktioner i IoT Portal bidrar till förbättring och effektivisering av MTG:s dagliga arbete. Från övervakning och larmfunktioner, till rapportering av bräddningar till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Härryda Kommun Vatten & Avfall utökar samarbetet med Aqua Robur Technologies AB genom ett heltäckande system för övervakning av bräddpunkter

Aqua Robur har i samarbete med Härryda Kommun Vatten & Avfall AB under en tid utvärderat olika tekniker för trådlös överföring av mätdata och övervakning av ledningsnät med inriktning mot läckagekontroll. I en expansion av spillvattenövervakningen installerar Härryda nu sensornoder på 11 bräddpunkter och spillvattenkanaler i kommunen, med målsättning att få en heltäckande övervakning av ledningsnätet med hjälp av Aqua Roburs innovativa IoT-Portal.

Sedan 2018 har Härryda en av Aqua Roburs turbiner för strömoberoende flödesmätning i dricksvattennätet – utan att behöva dra fram nätspänning eller dataanslutning till mätpunkten. En Fenix Hub sensornod kopplad till en MAG flödesmätare överför mätdata trådlöst för en överskådlig övervakning av flödesinformation i ledningarna. 2019 installerades två nätspänningsdrivna Fenix Hub sensornoder kopplade till MAG Flödesmätare, och 2020 installerades en batteridriven sensornod för övervakning av en bräddbrunn där också bräddmängden beräknas automatiskt.

Jonas Forsberg, Tekniker på Härryda Vatten och Avfall kommenterar:
– Vi upplever samarbetet med Aqua Robur som mycket positivt. De har högsta servicenivå och de utvecklar och förbättrar ständigt sina produkter och tjänster.

Sensornoderna från Aqua Robur Technologies som nu installerats mäter och loggar nivå i spillvattenkanalerna och skickar mätdata regelbundet med hjälp av den moderna trådlösa tekniken Narrowband-IoT, vilken möjliggör installationer under gjutjärnslock.

Härryda kan konfigurera intervall och andra mät- och sensorspecifika parametrar på distans i Aqua Roburs web-baserade IoT Portal vilken tillåter stor flexibilitet i användandet av sensornoderna, vilket är en ledande princip i Aqua Roburs produkt- och tjänsteutveckling.

Tillsammans arbetar Härryda och Aqua Robur kontinuerligt med att utveckla och förfina mätningarna, där nyutveckling av Fenix Hub-sensornoden och funktioner i IoT-Portalen bidrar till förbättring och effektivisering av VA-organisationens arbete. Tekniken möjliggör inte bara smidig övervakning med larm utan ger också möjlighet till förenklad rapportering av bräddningar till Länsstyrelsen.

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.