Nyheter & Projekt från Aqua Robur Technologies AB

Referenser

Aqua Roburs teknik används för mätning och övervakning av ledningsnät av cirka 30 VA-bolag och förvaltningar i Sverige

MTG – Kommuner i samverkan för VA i Mariestad, Töreboda, Gullspång – Använder system från Aqua Robur Technologies i sitt spillvattennät för övervakning av bräddpunkter och tillskottsvattensökning

De tre kommunerna hade behov av ett heltäckande system för övervakning av spillvattennätet i framför allt bräddpunkter utan tillgång till ström- och dataanslutning. Med hjälp av ett system med 20 batteridrivna Fenix Hub sensornoder från Aqua Robur Technologies AB, utrustade med ultrasoniska nivåsensorer som skickar mätdata till den web-baserade IoT Portal så har MTG nu ett system som övervakar bräddpunkter i de tre kommunerna. Systemet används även på dagvattnet för nivåmätning som jämförs med vattenståndet i Vänern.

Sensornoderna från Aqua Robur Technologies mäter och loggar nivå i spillvattenkanalerna och skickar mätdata regelbundet med hjälp av den kraftfulla NarrowBand-IoT-tekniken. Både mät- och sändningsintervall samt andra mät- och sensorspecifika parametrar är tack vare NB-IoT-tekniken konfigurerbara inifrån Aqua Roburs web-baserade IoT Portal. Detta tillåter stor flexibilitet i användandet av sensornoderna, vilket är ett av Aqua Robur Technologies ledord i all produkt- och tjänsteutveckling.

Fredrik Wallin, DUF ingenjör på MTG kommenterar: – ”Från att ha gått från manuell avläsning av Hydromaxer (tyngd och flöte en gång i månaden där man varken kan se när eller hur mycket det bräddat) till att ha givare online med larmfunktion och mängdberäkning ger kontroll och spar tid.”

Tillsammans med MTG arbetar Aqua Robur Technologies kontinuerligt med att utveckla och förfina mätningarna i en ständig process, där nyutveckling av Fenix Hub-sensornoden och funktioner i IoT Portal bidrar till förbättring och effektivisering av MTG:s dagliga arbete. Från övervakning och larmfunktioner, till rapportering av bräddningar till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Härryda Kommun Vatten & Avfall utökar samarbetet med Aqua Robur Technologies AB genom ett heltäckande system för övervakning av bräddpunkter

Aqua Robur har i samarbete med Härryda Kommun Vatten & Avfall AB under en tid utvärderat olika tekniker för trådlös överföring av mätdata och övervakning av ledningsnät med inriktning mot läckagekontroll. I en expansion av spillvattenövervakningen installerar Härryda nu sensornoder på 11 bräddpunkter och spillvattenkanaler i kommunen, med målsättning att få en heltäckande övervakning av ledningsnätet med hjälp av Aqua Roburs innovativa IoT-Portal.

Sedan 2018 har Härryda en av Aqua Roburs turbiner för strömoberoende flödesmätning i dricksvattennätet – utan att behöva dra fram nätspänning eller dataanslutning till mätpunkten. En Fenix Hub sensornod kopplad till en MAG flödesmätare överför mätdata trådlöst för en överskådlig övervakning av flödesinformation i ledningarna. 2019 installerades två nätspänningsdrivna Fenix Hub sensornoder kopplade till MAG Flödesmätare, och 2020 installerades en batteridriven sensornod för övervakning av en bräddbrunn där också bräddmängden beräknas automatiskt.

Jonas Forsberg, Tekniker på Härryda Vatten och Avfall kommenterar:
– Vi upplever samarbetet med Aqua Robur som mycket positivt. De har högsta servicenivå och de utvecklar och förbättrar ständigt sina produkter och tjänster.

Sensornoderna från Aqua Robur Technologies som nu installerats mäter och loggar nivå i spillvattenkanalerna och skickar mätdata regelbundet med hjälp av den moderna trådlösa tekniken Narrowband-IoT, vilken möjliggör installationer under gjutjärnslock.

Härryda kan konfigurera intervall och andra mät- och sensorspecifika parametrar på distans i Aqua Roburs web-baserade IoT Portal vilken tillåter stor flexibilitet i användandet av sensornoderna, vilket är en ledande princip i Aqua Roburs produkt- och tjänsteutveckling.

Tillsammans arbetar Härryda och Aqua Robur kontinuerligt med att utveckla och förfina mätningarna, där nyutveckling av Fenix Hub-sensornoden och funktioner i IoT-Portalen bidrar till förbättring och effektivisering av VA-organisationens arbete. Tekniken möjliggör inte bara smidig övervakning med larm utan ger också möjlighet till förenklad rapportering av bräddningar till Länsstyrelsen.

Är du redo att ta din övervakning till nästa nivå?

Vi är nyfikna på att lära känna dig och förstå din unika situation. Kontakta oss nu och vi hjälper dig med en kostnadsfri analys av ditt system och visa dig steg-för-steg hur du kan lösa dina problem och förbättra dina processer.